Backa Scoutkår har en stuga i Horred som vi har ägt sedan 1968.
Stugan eller rättare sagt stugorna (det finns 6 stugor) kräver underhåll som vi ledare brukar
utföra.
Helgen den 30 september till 1 oktober, samt den 11 till 12 november, har vi planerat in
arbetshelger då vi skall fokusera på utomhusarbete. Vi kommer under helgerna att fixa
följande :
• Gräsklippning
• Dikesrensning
• Rensa sly
• Måla
• Sätta upp lister
• Städning
Om ni har verktyg som sekatör eller räfsor så får ni gärna ta med dom. Vi har följande förslag:
- Var med hela helgen lördag till söndag med övernattning inomhus
Samling vid scouthuset klockan 09:00 på lördag för gemensam transport, samåkning!
Meddela i samband med anmälan om ni kör eller inte.
- Ta en dagsutflykt och kom ner över dagen på lördag (samling 9:00 vid scouthuset för
gemensam transport, samåkning! Meddela i samband med anmälan om ni kör eller
inte), ät middag tillsammans med oss på eftermiddagen/kvällen och åk sedan hem.
Anmälan sker via telefon eller sms till Christan Svensson på 0707 - 16 54 28