Bäverscoutavdelningen

Bäverscouting vänder sig i första hand till barn som går i skolans årskurs 1.

P.g.a. ledarbrist så har vi tyvärr ingen Bäververksamhet för närvarande.

Anmälningar från barn yngre än skolans årskurs 2 skrivs in i kårens gemensamma köliste-pärm. Vi kontaktar berörda när det blir dags för någon verksamhet, allra senast när det är dags att börja tvåan, för då kan man börja på Spårarscoutavdelningen.

 

alt