Familjescouting

Vad
Familjescouting är ett sätt att möta nya kompisar och uppleva äventyr. Genom Familjescouting får barn under åtta år tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt och lekfullt sätt möta scouting. Familjescouting ger även oss vuxna tillfälle att få vara ute i naturen och träffa likasinnade. I familjescouting får barnen lära känna andra barn och tillsammans upptäcka små och stora saker i naturen genom olika aktiviteter. Samtidigt pratar vi mycket om allemansrätten och annat man ska tänka på när man är ut i skogen. Varje vuxen kan ha med sig ett eller två barn; ett till varje hand!

Var
Vi går gärna iväg för att uppleva naturen på nära håll. Om vädret är alltför dåligt stannar vi på scoutgården.

Program
Varje träff har ett program med lite lek, lite naturkunskap för barn, lite friluftskunskap för föräldrar och så avslutar vi med fika/lunch. Var och en har med det de vill äta.

Utrustning
Utrustning som behövs är ett sittunderlag och oömma kläder (efter väder) som tål utelek. Låt gärna barnet ha med en ryggsäck med vattenflaska och sittunderlag!

Backa Scoutkår har just nu ingen familjescouting igång, men planer finns att starta det hösten 2019.