Avdelningen Gallerna    Program     Hajker     Bilder

 
Välkommen till Gallernas sida!

Gallerna är Backa Scoutkårs upptäckarscoutavdelning. Upptäckarna (tidigare Juniorerna) är för dig som går i klass 4 & 5.

Under de två åren man är upptäckarscout så får man lära sig att hantera kniv, yxa och såg. På programmet står även matlagning, sjukvård, orientering, knopar, surrningar och mycket mer. När man har klarat av något så kan det hända att man får ett litet märke som bevis att man kan t.ex. hantera en kniv och yxa eller slå knopar mm.

Vi har våra möten på Onsdagar mellan 18.00 - 19.45.

Avdelningens ledare är Johan, Niklas, Patric, Jonathan och Elin

Tel. scouthuset: 031-523260

 

Vildsvin