Lägerkontot avslutas

Lägerkontot avslutas

Kåren avslutar ett plusgirokonto, det så kallade läger-kontot.

Alla inbetalningar, även av lägeravgifter, ska framöver göras till kårens huvudkonto 62 88 07 - 0