1918 - 2000

Thord Rosén en av Backa Scoutkårs förgrundsgestalter finns inte bland oss längre. Efter en längre tids sjukdom kallades Thord ut på sin sista vandring…..

 Om Thord och hans kvartssekel långa gärning i vår scoutkår finns så mycket att säga   det är därför med stor vånda jag tagit på mig uppdraget att forma denna "minnesruna" främst av det skäl att det näst intill synes vara är en omöjlighet att någorlunda kort  ge en rättvisande bild av vad Thords insatser betytt för vår kår.

Thord började sin "scoutbana" genom att i mitten på 60-talet engagera sig i den då existerande Backa Scoutkårs Föräldraförening.

Thord hade under sina aktiva år en mängd förtroendeuppdrag i vår scoutkår, stiftelse och föräldraförening.

Det finns väl dock två företeelser (fortfarande existerande) i vår kår, som på ett alldeles särskilt sätt bär Thords prägel.

Thord var vår förste stugfogde vid vår friluftsgård i Horred, och så som det idag ser ut, är mycket Thords förtjänst. Självklart har vi som fått förmånen att "axla" detta uppdrag vidare, (efter att Thord lämnade över, för att ge sig i kast med andra utmaningar i vår scoutkårs tjänst), efter bästa förmåga försökt underhålla och vårda denna anläggning som Thord kände så varmt för.

Men det som kanske betytt allra mest för vår scoutkårs utveckling under snart 35 år är nog att Thord 1968 startade Backa Scoutkårs Loppmarknad och under 20 talet år var dess självskrivne ledare. Arvet går även här vidare……….

Thord var också mycket starkt engagerad i tillblivelsen av vår Scoutgård här i Backa under 70 o 80-talet, och förutom att han rent praktiskt var en av våra främsta och mesta "byggare" tillhörda han under flera år styrelsen för Stiftelsen Backa Scoutgård.

Förutom dessa praktiska och ekonomiska aktiviteter som Thord engagerade sig i fanns det också tid för det rena scoutarbetet, då främst i samband med våra egna kårläger i Horred, men också vid distrikt- och regionläger i vårt Scoutförbund.

Thord var en pionjär och en framtidsvisionär med en kreativitet och idérikedom som det tyvärr finns allt för få av.

Thords strävan att på alla upptänkliga sätt tillföra resurser till vår scoutkår för att motsvara förväntningarna hos de 100-tals kanske 1000-tals, barn och ungdomar som under åren kommit till oss, i sitt sökande efter meningsfull fritid, kände aldrig några gränser.

Som "kuriosa" vill jag så här avslutningsvis också nämna en aktivitet som under åren betytt mycket för mig personligen, våra s k "Horredsauktioner" i samband med våra årligen återkommande kårläger, vem som var idégivare till detta behöver jag väl knappast säga……..ja självklart Thord, och vem som gav mig det hedervärda uppdraget att förrätta den första auktionen vid vårt första Horredsläger 1968 har ni säkert redan räknat ut. Att jag därefter fått förmånen att bära denna tradition vidare genom åren som gått, känner jag mig mycket stolt över.

Thord blev inte bara en av mina bästa scoutkamrater, utan också en mycket kär vän till min familj, och vem tror ni hade tillverkat min frus brudkrona i näver när min blivande fru och jag på scoutlägret "King-Camp 1975" bland alla våra älskade scoutkamrater kunde lova varandra evig trohet i nöd och lust, självklart Thord.

Ni är säkert många "Slöjanläsare" som inte vet vem Thord var, säkert lika många som inte hade förmånen att träffa honom, men hans verk finns kvar, så gläd Er åt att vi hade lyckan i Backa Scoutkår att ha honom hos oss.

Thord ödslade sin kärlek på oss "backascouter" genom sitt sätt att vara, inte mesigt och flummigt, utan genom att ställa mycket höga krav på både sig själv och på oss andra, men aldrig högre krav än vad vars och ens förmåga tillät.

Thord gav oss så mycket, så det var med mycket stor tillfredställelse vi såg en chans att genom en gest av tillgivenhet, tillsammans med Thords familj kunna arrangera, och fira  Thords 80 -års dag i vår Scoutgård här i Backa i juli 1998, detta blev också en av de sista gångerna Thord hade möjlighet att komma till oss.

Thord var vid sin bortgång HEDERSMEDLEM i Backa Scoutkår, och för några år sedan förlänades han förtjänstmärket i GULD o EMALJ av Svenska Scoutrådet SSR för förtjänstfullt arbete inom scoutrörelsen.

Per-Eric Sellman

Göteborg i februari 2001

ordförande Stiftelsen Backa Scoutgård

Ni som vill HEDRA minnet av Thord Rosén har möjlighet att sätta in ett bidrag, litet eller stort, på Stiftelsen Backa Scoutgårds postgironummer 42 88 11-4  märk talongen:

 "Till Thords Minne"

Inkomna medel kommer att användas till scout(konstnärlig)utsmyckning av vår scoutgård här i Backa.

 Fotnot. Den 25 april drygt 14 år senare har Thords Minne förverkligats och som en av grundplåtarna bidragit till att vi fått vår nya scoutsymbol på utsidan tegelväggen på vår scoutgård på plats. En utsmyckning helt i linje med vad vi som kände Thord, tror han skulle önskat och att han skulle känt sig mäkta imponerad är vi helt övertygade om.

 Stiftelsen Backa Scoutgård