S:t Georg
alt
Sankt Georg dagen firas den 23 april och är traditionellt sett pojkscouternas högtid. 
I Sverige firas Sankt Georg dagen av både pojkar och flickor. Sankt Göran eller Georg, som valts till scouternas skyddshelgon, är enligt legenden en kristen riddare som levde mot slutet av 3:e århundradet. Legenden tillskriver riddaren egenskaper som gudsfruktan, ridderlighet, sanningskärlek och mod i kampen mot det onda.

Legenden berättar att Sankt Göran befriade en kungadotter, som bevakades av en fruktansvärd drake, vilken ingen annan vågade kämpa emot. Vid ett besök i Rom bekände han sin kristna tro och på grund av detta blev han halshuggen av kejsaren.

Sankt Georg dagen firas idag ofta genom att kårer från olika scoutförbund på samma ort har en gemensam högtid i kyrkan, ev delas märken och förtjänsttecken ut och man har kanske därefter en gemensam aktivitet. Målet för dagens firande är att påminna om scouternas lag och löfte, knyta samman kårerna till en enhet och främja kamratskap bland scouterna samt göra scoutrörelsen känd i samhället.

 

Thinkingday

Den 22 februari var både Lord Baden-Powell's och Olave Baden-Powell's födelsedag.
 
World friendshipday, alla scouters dag började firas 1926 inom WAGGGS och var länge flickscouternas högtidsdag. 1932 startade "Thinking Day Fund" som länge var flickscouternas världsförbunds enda ekonomiska möjlighet att stödja flickscouting i världen. En fond där man genom att sätta in pengar stödjer scoutverksamhet i världen. Nu firas Thinkingday av både pojk- och flickscouter.

  

Scouternas fredsdag

21 september varje år firar vi Scouternas fredsdag.
Dagen är också FN:s officiella fredsdag och firas samma dag som generalförsamlingen har sitt första sammanträde för säsongen.

 Fredsdagen kan manifesteras på så sätt att alla scouter på orten, från alla scoutförbund, träffas på torget eller på annat lämpligt ställe och visar att scoutrörelsen står för fred. Programmet kan variera, med sång och musik, fredståg, uppläsning eller uppträdanden. Dagen kan också högtidlighållas med en ceremoni i kåren eller avdelningen.

I samband med fredsdagen sprider Scouterna budskap om till exempel solidaritet och medmänsklighet.

 

alt