Scoutlagen och löfte

Scoutlagen är den lag som scouterna ska försöka följa.

SCOUTLAGEN

1 En scout söker sin tro och respekterar andras.
2 En scout är ärlig och pålitlig.
3 En scout är vänlig och hjälpsam.
4 En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
5 En scout möter svårigheter med gott humör.
6 En scout lär känna och vårdar naturen.
7 En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen

Var redo! - Alltid redo!

Spårarscoutlagen

"En spårarscout vill vara ärlig, hjälpsam och göra sitt bästa."

Bäverscoutlagen:

"Dela - dela med sig"

 

Backas kårrop:

 

Backa scoutkår backar ej,

kämpar, sliter, sviker ej.

BACKA BACKA