Backa scoutkårs olika plusgironummer

Backa Scoutkår: (gäller även för hyra av kanoter)
Pg: 62 88 07 - 0
BACKA SCOUTKÅR
c/o Johan Eklund

Horred:
Överflyttat till huvudkontot

Bingolotto:
Pernumerationer köps numera via Bingolottos hemsida

Medlemsavgifter:
Fakturering av medlemsavgifter hanteras numera av Svenska Scoutförbundet

Lägerkonto:
Pg: 41 27 72 - 6
BACKA SCOUTKÅR LÄGERKONTO
c/o Johan Eklund

Stiftelsen:
Pg: 42 88 11 - 4
STIFTELSEN BACKA SCOUTGÅRD